ANG. COVID-19

Som for alle andre, har Covid-19’s indtog i Danmark også konsekvenser for aktiviteterne på SEOP.

I nedenstående kan du læse hvad det har af betydning for henholdsvis dig der er interesseret i SEOP og dig der er studerende.

For interesserede i SEOP

Infoaftener
Infoaftener vil blive afholdt med maksimum 8 deltagere. Der vil være rigelig plads mellem stolene, håndsprit til rådighed og udluftning jævnligt.

Du er naturligvis også altid velkommen til at ringe til os og få en snak om uddannelsen.

Temaaftener

Temaaftener er udskudt. Vi melder nye datoer ud så snart vi kan.

Hvis situationen trækker ud, vil der komme flere udskydelse af eksempelvis kurser og lignende. Det vil fremgå af hjemmesidens kalenderfunktion (på forsiden og i selve kalenderfunktionen) hvilke arrangementer der udskydes.

For studerende

Undervisning
Undervisning er genåbnet, men under nye retningslinjer. Se længere nede på siden.

Træningsgrupper og supervisionsgrupper
Træningsgrupper og supervisionsgrupper er genåbnet, men det er op til den enkelte underviser at sørge for, at afstandskrav og andre relevante retningslinjer overholdes.

Procesgruppemøder
Som studerende bestemmer I selv om I vil mødes i procesgrupper. Men SEOP anbefaler at I i den nærmeste tid mødes på Skype eller lignende. Undtagelsesvis godtages procesgruppemøder på Skype eller lignende. I kan naturligvis også udskyde procesgruppemøder.

Træningsterapeutiske samtaler (TTS) og terapi med eksamensklienter
SEOP er åben for studerende som altid og terapilokalerne kan benyttes. Men vi opfordrer til, at I overvejer om træningsterapeutiske samtaler kan foregå på Skype eller lignende. I denne situation vil TTS og terapi med eksamensklienter foretaget på Skype eller lignende, blive accepteret. Det giver sig selv, at det også er helt på sin plads og godtaget, at træningsterapeutiske samtaler og samtaler med eksamensklienter udskydes.

Eksaminer
Når vi i ledelsen på SEOP ved mere om udstrækningen af indstilling af undervisning, tager vi bestik af situationen med eksaminer. Det kan være at der er nogle eksaminer der skal udskydes, eller der kan på anden måde komme særlige omstændigheder omkring enkelte eksaminer. Dette gælder også hvis det ikke kan lade sig gøre, at møde kravet om timer med eksamensklienter. Se mere i interne nyhedsbreve til studerende, der forefindes på intranettet.

Krav om egenterapi, supervision, træningsgruppeforløb
På grund af situationen kan det blive svært at leve op til kravene om egenterapi, supervision og træningsgruppeforløb. Vi er helt opmærksomme på dette og vil tage bestik af den enkelte studerendes situation når alt igen er normaliseret. Det giver sig selv, at dette kan betyde, at deadline for opfyldelse af krav rykkes, hvis terapi etc. ikke kan gennemføres. Undtagelsesvis vil egenterapi og supervision over Skype eller lignende godtages.

Retningslinjer for genåbning af undervisning på SEOP

Når du ankommer til undervisning:
Når du kommer på SEOP til undervisning, skal du naturligvis være helt rask. Hvis du undervejs på en undervisningsdag får symptomer som hoste, feber eller lignende, forventer vi, at du går hjem med det samme og informerer holdet om det.

Der er naturligvis håndsprit og håndsæbe i rigelige mængder. Når du ankommer på SEOP til undervisning skal du enten spritte eller vaske dine hænder grundigt. Du kan også spritte armlæn af på din stol. Desuden bedes du beholde den samme stol alle dage undervisningen varer.

Undervisningsdagen:
Da der stadig er et forsamlingsforbud på 10 personer, betyder det, at vi ikke kan have 1 hold i samme lokale.

Denne udfordring løser vi ved at hold ved undervisning bliver opdelt i 2, der bliver undervist på samme tid, men i to forskellige lokaler. Således vil undervisningen være i begge undervisningslokaler. Der vil dog kun være en underviser til stede, der så vil tilrette undervisningen således, at det giver mening med opdeling af holdet.

Der skal være minimum 1 meter mellem hver person i lokalet, hvorfor opstillingen af stole naturligvis bliver anderledes end normalt. Det samme gælder når vi er i køkkenet, sidder i loungen eller står i kø til toilettet.

Da vi ikke må have frugt, mælk, kaffe, the og vand til frit brug, skal alle studerende selv tage drikkevarer, mad og den slags med til eget brug. Køleskabet må ikke bruges. Mad skal i videst muligt omfang indtages udendørs.

Vi forventer at du spritter dine hænder af eller vaske hænder med jævne mellemrum.

Brug af toiletter:
Der vil være håndsprit og papirsservietter på toiletterne. Vi vil gerne have, at I bruger håndsprit til at spritte toiletbræt af inden og efter brug. Sprit eventuelt også vandhane af.

Brug af køkken:
Som udgangspunkt er faciliteterne i køkkenet ikke til brug. Hvis du alligevel bruger køkkenet, skal du vaske eller spritte kontaktflader af efterfølgende.

Forsat brug af online-undervisning:
Da vi kun må være et hold af gangen på SEOP, vil der i den kommende tid også være hold der må modtage undervisning online. Dette er når der er planlagt 2 hold af gangen på SEOP. Prioritering bliver lagt på baggrund af dels tema for undervisning og dels hvor meget et givent hold har modtaget af undervisning i den periode SEOP har været lukket. Vi håber og regner med jeres forståelse herfor.

Vi følger naturligvis udviklingen af situationen og især hvad angår uddannelsessteder. Vi vil melde løbende ud til studerende og undervisere og du kan følge udviklingen på SEOP på denne side.

For generel information om Covid-19 se https://politi.dk/coronavirus-i-danmark

Med ønsker om godt helbred til alle
Emilie og Kresten