ANG. COVID-19

Som for alle andre, har Covid-19’s indtog i Danmark også konsekvenser for aktiviteterne på SEOP.

Alle aktiviteter hvor der er fysiske møder er som udgangspunkt udskudt. Dette gælder naturligvis også infoaftener, som desværre må udskydes til det igen er sikkert for dig, os og samfundet at samles.

I nedenstående kan du læse hvad det har af betydning for henholdsvis dig der er interesseret i SEOP og dig der er studerende.

For interesserede i SEOP

Infoaftener
Infoaftener er udskudt indtil myndighederne udmelder at man må samles igen. Hvis du allerede er tilmeldt en infoaften, vil vi kontakte dig. Du er naturligvis altid velkommen til at ringe til os og få en snak om uddannelsen.

Temaaftener

Temaaftener er udskudt. Vi melder nye datoer ud så snart vi kan.

Hvis situationen trækker ud, vil der komme flere udskydelse af eksempelvis kurser og lignende. Det vil fremgå af hjemmesidens kalenderfunktion (på forsiden og i selve kalenderfunktionen) hvilke arrangementer der udskydes.

For studerende

Undervisning
Al undervisning er indstillet, indtil myndighederne igen anbefaler at man kan starte undervisning. Undervisning vil blive udbudt igen på et senere tidspunkt. Vi vil forsøge at melde datoer ud så hurtigt som muligt og bestræbe os på, at holdene får den samme underviser på moduler som udmeldt i semesterplaner.

Træningsgrupper og supervisionsgrupper
Hvad angår træningsgrupper og supervisionsgrupper, er det op til den enkelte underviser om disse udskydes. Men SEOP anbefaler at udskyde.

Procesgruppemøder
Som studerende bestemmer I selv om I vil mødes i procesgrupper. Men SEOP anbefaler at I i den nærmeste tid mødes på Skype eller lignende. Undtagelsesvis godtages procesgruppemøder på Skype eller lignende. I kan naturligvis også udskyde procesgruppemøder.

Træningsterapeutiske samtaler (TTS) og terapi med eksamensklienter
SEOP er åben for studerende som altid og terapilokalerne kan benyttes. Men vi opfordrer til, at I overvejer om træningsterapeutiske samtaler kan foregå på Skype eller lignende. I denne situation vil TTS og terapi med eksamensklienter foretaget på Skype eller lignende, blive accepteret. Det giver sig selv, at det også er helt på sin plads og godtaget, at træningsterapeutiske samtaler og samtaler med eksamensklienter udskydes.

Eksaminer
Når vi i ledelsen på SEOP ved mere om udstrækningen af indstilling af undervisning, tager vi bestik af situationen med eksaminer. Det kan være at der er nogle eksaminer der skal udskydes, eller der kan på anden måde komme særlige omstændigheder omkring enkelte eksaminer. Dette gælder også hvis det ikke kan lade sig gøre, at møde kravet om timer med eksamensklienter.

Krav om egenterapi, supervision, træningsgruppeforløb
På grund af situationen kan det blive svært at leve op til kravene om egenterapi, supervision og træningsgruppeforløb. Vi er helt opmærksomme på dette og vil tage bestik af den enkelte studerendes situation når alt igen er normaliseret. Det giver sig selv, at dette kan betyde, at deadline for opfyldelse af krav rykkes, hvis terapi etc. ikke kan gennemføres. Undtagelsesvis vil egenterapi og supervision over Skype eller lignende godtages.

Vi følger naturligvis udviklingen af situationen og især hvad angår uddannelsessteder. Vi vil melde løbende ud til studerende og undervisere og du kan følge udviklingen på SEOP på denne side.

For generel information om Covid-19 se https://politi.dk/coronavirus-i-danmark

Med ønsker om godt helbred til alle
Emilie og Kresten