DANSK PSYKOTERAPEUTFORENING

Om Dansk Psykoterapeutforening

Dansk Psykoterapeutforening er Danmarks største og ældste forening for psykoterapeuter. Foreningen arbejder for sikre høj kvalitet af psykoterapeutisk arbejde og uddannelse, samt at forbedre vilkårene for psykoterapeuter i Danmark. Den 4-årige uddannelse på SEOP er godkendt af Dansk Psykoterapeutforening. Denne godkendelse er på baggrund af en evalueringsproces igennem konsulentvirksomheden Reflektor (læs mere her). Du kan downloade folder fra Dansk Psykoterapeutforening herunder.
Folder om Dansk Psykoterapeutforening

Optagelse i Dansk Psykoterapeutforening
For at søge om optagelse i Dansk Psykoterapeutforening, skal du have taget din uddannelse på en af de uddannelser foreningen har godkendt. Det vil sige, at du med en 4-årig uddannelse fra SEOP kan søge om optagelse i Dansk Psykoterapeutforening. Du kan læse mere om optagelseskravene i Dansk Psykoterapeutforening her.

Hvis du bliver optaget på kvote 1 på SEOP (læs mere her), svarer kravene til optagelse til optagelseskriterierne fra Dansk Psykoterapeutforening og du kan derfor regne med, at du kan blive optaget i foreningen ved endt studie. Det er dog altid foreningens afgørelse om en given ansøger lever op til kravene for optagelse. Ved kvote 2 og 3 optag på SEOP, skal du regne med at søge om optagelse på dispensation i foreningen.

Studiemedlem af Dansk Psykoterapeutforening
Da SEOP er godkendt af Dansk Psykoterapeutforening, kan alle studerende på den 4-årige uddannelse i eksistentiel og oplevelsesorienteret psykoterapi, blive studiemedlem af foreningen. Som studiemedlem kan du deltage i kurser, foredrag og møde studerende fra andre psykoterapeutiske institutter.
Et studiemedlemskab er ikke en garanti for optagelse i foreningen efter endt studie, så når du har afsluttet dit studie på SEOP, skal du ansøge igen om optagelse i foreningen – skulle du ønske det.

Du kan læse mere om studiemedlemskab af Dansk Psykoterapeutforening her.