DE STUDERENDE FORTÆLLER

Herunder kan du læse udtalelser om den 1-årige efteruddannelse i parterapi.

“Jeg oplever, at jeg med den et-årige parterapeut uddannelse får redskaber til at håndtere en situation, hvor det ikke er et menneske, der skal have støtte og nærvær, men to. To, der ovenikøbet har problemer med deres samvær og føler sig stødt og såret af hinanden. Med tilknytningsperspektivet og de forskellige faser og trin, har jeg nogle redskaber at tage udgangspunkt i, så jeg kan holde fokus.”

Studerende på efteruddannelse i parterapi

“Jeg vil meget gerne give mine bedste anbefalinger til denne uddannelse i parterapi på SEOP.

Jeg er netop blevet færdig uddannet i eksistentiel og oplevelsesorienteret psykoterapi på SEOP og startet op med denne ekstra del som parterapi i forlængelse. Og det giver altså så meget mening.

Jeg for øvet noget teknikker og trænet terapi i en meget bevægende og udfordrende form. Som styrker mine sanser i mødet med klienten og de situationer som opstår i forløbet.

Peter Kongshaug har med sine mange år som professionel i parterapi, et kæmpe stort erfaringsgrundlag som han gavmildt deler ud i undervisningen. Peter er virkelig fokuseret og en ener i at formidle svære teknikker og levet erfaring.

Jeg oplever dette tilbud på SEOP som en virkelig god mulighed til at udvide vores forståelse af eksistentiel og oplevelsesorienteret psykoterapi, – at gøre den om muligt til en endnu større oplevelse.”

Studerende på efteruddannelse i parterapi

“Uddannelsen har givet mig en teoretisk og oplevelsesorienteret indføring i, hvor stor en rolle, vores helt tidlige tilknytningsmønstre til vores primære omsorgspersoner, spiller og kommer til udtryk i  vores relationer og parforhold som voksne.

Derudover, at se på parforholdets dynamik som et 3. fælles, der bliver udgangspunktet i terapien, har for mig været en ny, spændende og virkningsfuld måde at arbejde med par i terapi på.

Det har været udfordrende, sjovt og lærerigt og der har været flere aha-oplevelser undervejs.

Undervisningen har været præget af et stort engagement og kreativitet, funderet i en stor, teoretisk og praksisbaseret viden inden for feltet.

Jeg kan varmt anbefale SEOPs parterapiuddannelse.”

Studerende på efteruddannelse i parterapi

“Jeg vil klart anbefale Parterapeut uddannelsen hos SEOP. Jeg føler at uddannelsen har gjort mig dygtigere som psykoterapeut. Jeg kan i høj grad også bruge min baggrund som parterapeut i mit arbejde med ledere, da de også indgår en form for et partnerskab i organisationen.”

Studerende på efteruddannelse i parterapi