HOLD OG GRUPPEAKTIVITET

Hold og gruppeaktivitet

Du vil ved uddannelsens begyndelse blive en del af et hold, hvor der maksimalt vil være 18 studerende. Desuden vil du hurtigt også blive en del af det der hedder en procesgruppe, som er en mindre gruppe bestående af studerende på holdet.

Procesgruppens formål og aktivitet er på basisuddannelsen først og fremmest at støtte hinanden, at diskutere teori og refleksioner over jeres personlige udvikling. På overbygningen bliver procesgruppen også et træningsrum for terapeutisk træning. Du skal forvente at sætte minimum 3 timer af pr. måned til disse møder.

På overbygningen vil du – ud over procesgruppen – også skulle indgå i træningsgrupper og supervisionsgrupper. I træningsgrupperne vil du træne terapeutisk under direkte supervision af en underviser. I supervisionsgrupperne vil du få supervision på terapeutisk arbejde med klienter af en underviser. Både træningsgrupper og supervisionsgrupper er som regel sammensat på tværs af de forskellige hold og du vil altså her møde studerende fra andre hold end dit eget.

Du skal gå i minimum to træningsgruppeforløb af 24 timer på overbygningen. Supervision kan enten foregå i gruppe eller individuelt, som absolut minimum skal du have 4 timers supervision op til den afsluttende eksamen, men de fleste får langt mere supervision.

Således vil du have et tilhørsforhold til dit hold hele vejen igennem uddannelsen, men også deltage i flere forskellige andre grupper undervejs. Grupperne har forskelligt indhold, men peger alle henimod at du bliver mere og mere kompetent som terapeut, såvel som din personlige udvikling.