HVAD EN PARTERAPEUT SKAL KUNNE

En virkningsfuld parterapeut siger goddag til mor og far, sammenbragte børn, kulturforskelle, madkulturer, politiske modsætninger. Barndomskærester, der skal skifte ham. Finansielle/succes/begavelses uretfærdigheder, løgn/bedrageri/forræderi, psykisk nedslidte, ubalance/skævheder. Alt det findes, og mere til, inde i parforholdet. Og når parret selv prøver at få forholdet til at hænge sammen, så er det også rart som parterapeut, selv at tro på, at man tør gå med dem ind i deres liv og finde nogle af de steder kæden springer af. Nogle gange kan man ikke hjælpe, og så skal man kunne sige det, uden det er en fejl ved dem. De må selv afgøre deres skæbne, lige som de engang selv valgte hinanden på en vision om, at de kunne realisere deres kærlighed.

En viderebygning på den oplevelsesorienterede tilgang
Uddannelsen i parterapi bruger og bygger videre på alt det SEOP står for og underviser i – det humanistiske og eksistentielle menneskesyn og den oplevelsesorienterede tilgang til terapi. Uddannelsen i parterapi introducerer også de tanker og tilgange som evidensbåret har vist sig virkningsfulde, når par ønsker at løsne for svigt, mistillid og manglende tro på, at man er elsket, så de kommer over til at åbne op for tillid, empatisk lytten selv til det negative, og i øjeblikke opleve ja vi elsker hinanden.  Uddannelsen kommer med ideer til i hvilken rækkefølge man vælger sine tiltag, og giver et blik for, hvad der er de små mål for succes, så parret selv ser dem.

Et parforhold er et partnerskab om at være kærester. Så vi vil også bruge tid på partnerskabet. Der hvor den viden gemmer sig om, hvad der virker for os. For det er ikke kun følelserne der styrer dagen og vejen eller sådan er jeg. De senere år er der kommet mange spændende erkendelser af, hvordan man bliver bevidst gensidigt anerkendende, som Leslie Greenberg, en af de store parhjælpere, ville sig det. Det skal vi også se på, for så kan vi vise vore par noget grundlæggende fælles om, hvordan par trives og tidsubestemt kan nyde hinandens selskab så længe det varer.

Vi håber du kan se, at denne uddannelse forsøger at gøre parterapeuten klar helt fra starten til mødet med to mennesker, der lever i en samspillende forandringsproces der aldrig slutter, men hvor de alligevel hele tiden måler resultatet op til selve værdien af deres egen livskvalitet. Et parforhold er for mange deres vigtigste relation, der de hører til. Så her vil de slås for altid at regnes som ligemand og vigtig i alle forhold den anden tænker i. Vi ønsker at gøre dig bedre klar til samtalen med et par, der håber på, at du som terapeut vil spille en positiv rolle i deres liv.