HVEM SØGER OM OPTAGELSE?

Hvem søger om optagelse?

Uddannelsen til psykoterapeut tiltrækker mennesker med forskellig baggrund og på forskellige alderstrin. For alle gælder det dog, at der er en stor interesse for personlig udvikling og det terapeutiske fag.

For en del ansøgere er det drømmen om at arbejde som terapeut der leder til studiet, men for en del studerende, er uddannelsen enten en spændende personlig rejse eller et supplement til nuværende arbejdsliv. Alle ansøgere er modne af sind, motiverede og engagerede mennesker.

Typisk vil studerende på SEOP have en mellemlang eller lang videregående uddannelse, have været i kontakt med det terapeutiske miljø før igennem eksempelvis egen-terapi og have et engagement i udvikling på flere niveauer.

Holdene vil ofte være mangfoldigt sammensat, hvilket vi anser som en væsentlig fordel, da det giver god dynamik og baggrund for at lære af hinanden. Aldersmæssigt er der ligeledes spredning, men at gå på uddannelsen kræver en vis erfaring med livet.