LINE RODSTEN

Line Rodsten

Uddannelsesmæssig baggrund:
Cand.pæd. i pædagogisk antropologi.
Folkeskolelærer.

4-årig uddannelse i psykoterapi fra KGI.
Konfliktvejleder fra Center for konfliktløsning.
Proceskonsulent og coach fra Metropol.

Medlem af Dansk Psykoterapeutforening.

Specialer og erfaring:
Line er privatpraktiserende psykoterapeut i både København og Køge. Hun holder foredrag om udbrændthed og sekundær traumatiseringsmekanismer i socialpædagogisk omsorgsarbejde, underviser, superviserer og rådgiver  forskellige steder i bl.a. konflikthåndtering, stress, traumer og behandler/klient-relationer.

Tidligere har hun arbejdet med frivillige hos Center for Konfliktløsning, som frivillig terapeut i TUBA ,  på krisecenter for handlede kvinder og undervist traumatiserede flygtninge i dansk og psykoedukation.

Underviser i:
Parallelprocesser og ansvarlig kommunikation. Holdlærer.

E-mailadresse: kontakt@linerodsten.dk

Hjemmeside: www.linerodsten.dk