LOTTE GRAVGAARD

Lotte Gravgaard

Uddannelsesmæssig baggrund:
Socialrådgiver.
Supplering i Pædagogik og Didaktik, DPU.
4-årig gestaltterapeutisk uddannelse fra NGI.

Efteruddannet i blandt andet gruppeproces, emotions fokuseret terapi (EFT) og neuroaffektiv psykoterapi.

Medlem af Dansk Psykoterapeutforening.

Interesseområder og erfaring:
Erfaring med undervisning i oplevelsesorienteret psykoterapi og gruppeproces på henholdsvis Den Sociale Højskole og Gotvedinstituttet, undervisning på psykoterapeutiske uddannelser, individuel terapi og supervision.

Mange års erfaring som psykoterapeut i KKUC’s Traumeteam, med særlig vægt på afhængighedsproblematikker og diverse senfølger af traumatisk opvækst.

Underviser i:
Ansvarlig kommunikation, EFT – emotions fokuseret terapi, positiv reformulering som terapeutisk metode, afhængighedsproblematikker og terapeutisk træning.