OPBYGNING AF EFTERUDDANNELSEN

Undervisningen er tilrettelagt så der er en stor grad af deltagelse og medindlevelse. Derfor er holdstørrelsen også på maksimalt 12 deltagere.

Efteruddannelsen er opbygget af 8 moduler af 2 dage, i alt 16 undervisningsdage. Dertil kommer 4 træningsgange af 4 timer. Dermed bliver uddannelsens omfang 20 dage. Udover dette, skal der afsættes tid til deltagelse i en studiegruppe der mødes uden underviser.

Uddannelsen er således bygget op af deltagelse i tre forskellige fora:

Undervisningsdage
Uddannelsen er opbygget af 16 undervisningsdage i moduler af 2 dage. Her vil du blive introduceret til teori, arbejde med øvelser og personligt arbejde. Undervisningen er tilrettelagt, så der er stor afveksling og indlæring på flere forskellige måder.

Træningsgange
Udover deltagelse i undervisningen på holdet, vil der også være 4 træningsgange, hvor der trænes intensivt i metoder relevant for parterapi. Hver træningsgang er på 4 timer. Der vil være 4 træningsgange som ligger udover de 16 undervisningsdage.

Studiegruppe
Udover undervisningsdage og træningsgange, skal du også indgå i en studiegruppe. Studiegruppen skal mødes og bruge hinanden til at arbejde med teori, forberede oplæg og i det hele taget sparre med hinanden igennem uddannelsen.

Bevis for deltagelse
Når du afsluttet efteruddannelsen, vil du modtage et uddannelsesbevis for at have gennemført uddannelsen. Hvis du har mere end 20 procents fravær, vil dette fremgå af uddannelsesbeviset.

Herunder finder du en oversigt over efteruddannelsens indhold:
Samlet kursusplan efteruddannelse i parterapi SEOP