OVERBYGNINGSUDDANNELSE

Herunder finder du evalueringsskema for undervisning på overbygningsuddannelsen (3. og 4. år). Vi vil bede dig udfylde skema efter hvert modul – gerne hurtigt efter, så erindring af modul er frisk i hukommelsen.

  Vi vil bede dig om som minimum at bedømme de anførte spørgsmål nedenfor på en skala fra 1-10 (hvor 10 er det bedste). Du må også gerne skrive kommentarer, hvor du finder det relevant. Evalueringerne bruger vi til hele tiden at gøre uddannelsen bedre – både for dig, dit hold og de kommende hold.

  1. Hvordan har din egen forberedelse til modulet været? (her tænkes både på litteraturlæsning, procesgruppemøder, træningsgrupper, supervision og egenterapi)
  •Indsæt tal:
  •Yderligere kommentarer:

  2. Hvordan har din proces ift. at erhverve terapeutiske kompetencer været?
  •Indsæt tal:
  •Yderligere kommentarer:

  3. Hvordan synes du undervisningsniveauet var?
  •Indsæt tal:
  •Yderligere kommentarer:

  4. Hvordan oplevede du holdets engagement i undervisningen?
  •Indsæt tal:
  •Yderligere kommentarer:

  Andre kommentarer: