PRIS PÅ UDDANNELSEN

Kontraktmæssigt binder du dig for 1 år af gangen og skal dermed forny kontrakt 1 gang årligt.

Prisen på uddannelsen er indtil 1. august 2023 45.000,- pr. år, der betales pr. måned med 3750,-.

Pr. 1. august 2023 stiger uddannelsen til 49.000,- pr. år, der betales med 4083,- pr. måned.

Tilmelder du dig uddannelsen inden d. 1. august 2023, er betaling de første 2 år til gammel pris (45.000,-) som nævnt ovenfor.

Ved tilmelding til uddannelsen skal du desuden betale et administrationsgebyr på 2.000,- og tilmeldingen er først endelig når administrationsgebyr er betalt.

Der kan påregnes en årlig pristalsreguleret stigning på 1- 3 %. Næste gang pr. 31. august 2023.

Prisen inkluderer pr. år:

  • 30 dages undervisning
  • Diverse eksaminer

Desuden dækker prisen 1 internatophold i løbet af de 4 år uddannelsen varer.

Prisen inkluderer ikke:

  • Egenterapi (minimum 30 timer på de 4 år)
  • Individuel supervision på afsluttende eksamen (minimum 4 timer)
  • Deltagelse i trænings- og supervisionsgrupper (minimum 48 timer)

Disse aktiviteter er særskilt betalt.

Et træningsgruppeforløb på 24 timer koster 4240,- (som der skal tages 2 af).

Egenterapi hos en terapeut fra intern terapeutliste på SEOP koster 800,- pr. time for studerende.

Supervision hos en supervisor på intern supervisorliste koster 900,- pr. time for studerende.

Du kan læse mere om de specifikke timeantal, opbygning af uddannelsen og hvad kravene for egenterapi, deltagelse i grupper og supervision er, i studieordningen. Studieordning kan findes her.

Har du spørgsmål vedrørende betaling og prisen på uddannelsen, er du naturligvis altid velkommen til at kontakte os.

Bruttolønsordning

Hvis du er i et ansættelsesforhold og din arbejdsgiver accepterer det, kan du betale uddannelsen igennem den såkaldte bruttolønsordning. Du kan læse mere om bruttolønsordning på Skats hjemmeside her.

Herunder kan du downloade dokument der beskriver rammerne for bruttolønsordning.
Om bruttolønsordning