RAMY ANTOINE HOFFMANN

Ramy Antoine Hoffmann

Uddannelsesmæssig baggrund:
Kandidatgrad i Psykologi fra Roskilde Universitet.

4-årig psykoterapeutisk uddannelse fra Psykoterapeutisk Institut.

Medlem af Dansk Psykoterapeutforening.

Interesseområder og erfaring:
Privatpraktiserende psykoterapeut MPF. Udover at have klienter i egen praksis, arbejder Ramy som terapeut og visitator i KKUC. KKUC’s traumeterapi er et individuelt psykoterapeutisk behandlingstilbud til mennesker, som har udviklet selvdestruktiv adfærd efter en traumatisk opvækst, i form af afhængighed af alkohol, rusmidler eller andre former for selvdestruktive adfærdsmønstre.

Har tidligere arbejdet for:
Læger uden Grænser
DIGNITY
VFTP – Videnscenter for Transkulturel Psykiatri
URK – Ungdommens Røde Kors

Er optaget af tilknytningsteori, traumeterapi, eksistentiel terapi, EFT, gestaltterapi og neuroaffektiv psykoterapi.

Underviser i:
Afhængighed – flere former for afhængighed.
Afhængighedsproblematikker i relation til terapeutisk arbejde.

Hjemmeside: www.hoffmannterapi.dk

E-mailadresse: ramy@hoffmannterapi.dk