RAMY ANTOINE HOFFMANN

Ramy Antoine Hoffmann

Ramy er faglig leder på SEOP, og arbejder bl.a. med skolens fortløbende certificering, skolens faglige ståsted samt udvikling i samarbejde med Emilie og underviserstaben.

  • Uddannelsesmæssig baggrund:
    Kandidatgrad i Psykologi fra Roskilde Universitet.
  • 4-årig psykoterapeutisk uddannelse fra P.I.
  • Uddannet supervisor ved Peter Kofoeds “Neuroaffektive supervisionsuddannelse”.
  • Medlem af Dansk Psykoterapeutforening.

Interesseområder og erfaring:
Privatpraktiserende psykoterapeut MPF. Udover at have klienter i egen praksis, arbejder Ramy som terapeut og visitator i KKUC. KKUC’s traumeterapi er et individuelt psykoterapeutisk behandlingstilbud til mennesker, som har udviklet selvdestruktiv adfærd efter en traumatisk opvækst, i form af afhængighed af alkohol, rusmidler eller andre former for selvdestruktive adfærdsmønstre.

Har tidligere arbejdet for:
Læger uden Grænser
DIGNITY
VFTP – Videnscenter for Transkulturel Psykiatri
URK – Ungdommens Røde Kors

Er optaget af tilknytningsteori, traumeterapi, eksistentiel terapi, EFT, gestaltterapi, supervision og neuroaffektiv psykoterapi.

Holdlærer, supervisor og underviser og eksaminerer i:
Afhængighed – flere former for afhængighed.
Afhængighedsproblematikker i relation til terapeutisk arbejde.

Hjemmeside: www.hoffmannterapi.dk

E-mailadresse: ramy@hoffmannterapi.dk