Thomas Duholm

Thomas Duholm

Uddannelsesmæssig baggrund:

Eksamineret psykoterapeut med:
2-årig eksistentiel uddannelse fra SEOP
3-årig uddannelse i gestaltterapi fra KGI.

Oprindeligt uddannet folkeskolelærer.

Medlem af Dansk Psykoterapeutforening.

Interesseområder og erfaring:
Thomas er privatpraktiserende psykoterapeut med praksis i København, hvor han er medejer af Terapi- og Udviklingshuset KBH. Han arbejder med udgangspunkt i livet 360°, hvor fokus er et helhedsorienteret syn på det at være menneske, og hvor krop, relationer, glæde og autencitet er vigtige begreber.

Han har bl.a. også været med til at udvikle og implementere stress- og mestringsforløb for sygemeldte med stress og belastningstilstande og har erfaring med krisehåndtering for medarbejdere på bo- og opholdssteder.

Thomas er, samtidig med sin interesse i den eksistentielle og neuroaffektive psykoterapi, optaget af den kropslige dimension, drømme og grænselandet mellem det bevidste og ubevidste.

E-mailadresse: td@terapihusetkbh.dk

Hjemmeside: thomasduholm.dk