TRÆNINGS- OG SUPERVISIONSGRUPPER

Herunder kan du se hvilke træningsgrupper der bliver udbudt til studerende på SEOP.

Du kan deltage i træningsgrupper fra 5. semester og supervisionsgrupper når du har – eller påtænker at få – træningsklienter (TTS) i terapi udefra. Husk at du skal godkendes af SEOP for at kunne modtage klienter udefra. Du kan finde skabelon til ansøgning om godkendelse til at afholde terapeutiske træningssamtaler (TTS) med klienter udefra her

Træningsgrupper bliver udbudt således at de samlet dækker i rimeligt omfang de forskellige overordnede tilgange på SEOP. Således vil der som udgangspunkt bliver udbudt træningsgrupper hvert semester hvor fokus er på henholdsvis EFT, eksistentiel psykoterapi og neuroaffektiv forståelse. De undervisere der udbyder grupper er hver især specialiseret indenfor en eller flere af disse retninger. Da disse overordnede tilgange er grundsten i uddannelsen, vil der ikke blive udbudt træningsgrupper i andre retninger og metoder, trods at disse kan berøres i undervisningen.

Hvis du har deltaget i 2 træningsgrupper, men mangler timer på grund af fravær, så er du velkommen til selv at tage kontakt til en underviser og oprette en “ad hoc” træningsgruppe på færre timer. Alle undervisere fra SEOP kan i princippet varetage en ad hoc træningsgruppe. Ved denne mulighed, er det de studerendes eget ansvar at finde medlemmer til en gruppe.

Hvis du ikke har fået plads i en træningsgruppe, men ønsker det, så tag kontakt til Christina. Skulle der være nok til at oprette en ekstra gruppe, vil vi sørge for det.

Træningsgrupper forår 2024

Træningsgrupper Efterår 2024

Supervisionsgrupper

Supervisionsgrupper skal dannes selv af studerende, der kan tage kontakt til en supervisor fra supervisorliste, eller anden supervisor som skal godkendes af SEOP. Grupper skal betale supervisor 900,- i timen. Og antal timer udregnes som timer i gruppe divideret med deltagere. Altså vil 15 timer med 5 deltagere svare til 3 timers individuel supervision.

Supervisionsgrupper Efterår 2024