UDDANNELSENS FORMÅL

Uddannelsens formål

Formålet med den 4-årige uddannelse på SEOP er at uddanne psykoterapeuter, der kan udøve eksistentiel og oplevelsesorienteret psykoterapi med en høj faglig etik. Desuden er formålet, at den enkelte studerende ligeledes igennem uddannelsen lærer sig selv bedre at kende, for at kunne udføre rollen som terapeut på forsvarligt grundlag. Uddannelsen er at betragte som en almen psykoterapeutuddannelse indenfor eksistentiel og oplevelsesorienteret psykoterapi.

Uddannelsen er udpræget praktisk orienteret, idet vi på SEOP grundlæggende opfatter psykoterapeuthvervet som et håndværk, snarere end en teoretisk disciplin.

Hensigterne med uddannelsen er således at:

  • Udvikle de studerendes kompetencer (personlige, relationelle, teoretiske, metodiske og refleksive) indenfor det eksistentielle og oplevelsesorienterede psykoterapeutiske felt.
  • Bibringe de studerende en høj etisk bevidsthed i udøvelsen af psykoterapi og/eller andre erhverv, hvor den personlige kontakt med mennesker er central.
  • Øge de studerendes evne til kritisk anvendelse af teori, således at de i deres fremtidige virke kontinuerligt inddrager og forholder sig til ny viden.

Udøvelse af psykoterapi kræver først og fremmest stor selvindsigt samt relationelle og terapeutiske kompetencer. Derudover er en solid teoretisk og forskningsbaseret viden en forudsætning for at kunne udøve faget på et kvalificeret grundlag.

Uddannelsen tilstræber således, at den enkelte studerende udvikler en høj grad af selvindsigt. Teorien skal i denne sammenhæng dels inspirere og understøtte den enkeltes personlige udvikling, dels sikre, at den studerende opbygger det teoretiske fundament, som er nødvendigt, for at kunne sætte sin selvforståelse og sin forståelse af andre ind i en generel faglig forståelsesramme.