UNDERVISNINGSFORM

Undervisningen

På SEOP vil du blive introduceret til fleres forskellige undervisningsformer, der dog alle falder indenfor den oplevelsesorienterede referenceramme.

Som udgangspunkt er undervisningen holdundervisning, hvor underviseren er ansvarlig for de personlige processer der udspiller sig, for det teoretiske perspektiv og for at kombinere teori og praksis på en tilgængelig måde. Undervisningen vil ofte indebære diverse øvelser, terapeutisk træning, supervision og arbejde med personlige temaer. Du vil altså ikke opleve at dagene er ens – snarere tværtimod.

Undervisningen er i høj grad baseret på aktiv deltagelse af dig som studerende, at du er til stede med interesse og engagement og at du er medspiller på holdets proces. Dette ligger også i den oplevelsesorienterede ånd, hvor dine erfaringer og perspektiver giver vigtig information.