EKSAMINER

Eksaminer på uddannelsen

På uddannelsens 4 år er der i alt 5 eksaminer.

Basisuddannelsen har to eksaminer – en efter første år og en efter andet år. Begge er skriftlige.

Overbygningen har 3 eksaminer – en skriftlig efter tredje år, en praksis eksamen halvvejs igennem fjerde år og den afsluttende kliniske eksamen ved slutningen af uddannelsen.

Alle eksaminer bliver bedømt bestået/ikke bestået og der vil følge enten en skriftlig eller en mundtlig feedback med bedømmelsen.

På SEOP har vi både et internt og et eksternt censorkorps. Eksamen på andet år og den afsluttende eksamen vil være bedømt af eksaminator og ekstern censor. Du kan læse mere om eksaminer på uddannelsen i studieordningen, som kan downloades her.