EKSAMINER

Eksaminer på uddannelsen

På uddannelsens 4 år er der i alt 5 eksaminer.

Basisuddannelsen har to eksaminer – en efter første år og en efter andet år. Begge er skriftlige.

Overbygningen har 3 eksaminer – en skriftlig efter tredje år, en praksis eksamen halvvejs igennem fjerde år og den afsluttende kliniske eksamen ved slutningen af uddannelsen.

Alle eksaminer bliver bedømt bestået/ikke bestået og der vil følge enten en skriftlig eller en mundtlig feedback med bedømmelsen.

På SEOP har vi både et internt og et eksternt censorkorps. Eksamen på andet år og den afsluttende eksamen vil være bedømt af eksaminator og ekstern censor.

SOCIALE MEDIER






SEOP har en facebookgruppe, en instagramprofil og en linkedinprofil hvor elever, undervisere og andre interesserede kan følge hvad der sker på SEOP, udveksle idéer, nyheder og erfaringer med personlig udvikling.

Gå til Facebookgruppen     Gå til Instagramprofilen      Gå til Linkedinprofilen

KONTAKT OS


SEOP
Skolen for Eksistentiel og Oplevelsesorienteret Psykoterapi
Vester Voldgade 96, 2., 1552 København V
Kontaktperson: Emilie Bjørløw Møller
E-mailadresse: kontakt@seop.dk
Telefon: +45 61 60 98 24
Privatlivspolitik