HVAD KAN DU BRUGE UDDANNELSEN TIL?

Arbejde som psykoterapeut

Naturligvis kan uddannelsen i eksistentiel og oplevelsesorienteret psykoterapi på SEOP bruges til at starte praksis som psykoterapeut, enten privat eller i et ansættelsesforhold. Du vil efter de fire års studie have alle de nødvendige kompetencer af både personlig og faglig karakter, til at udføre arbejdet som psykoterapeut på et etisk og fagligt forsvarligt grundlag.

Desuden er uddannelsen tilrettelagt således, at overgangen fra studerende til udøvende psykoterapeut er glidende og du vil få god støtte fra SEOP til at komme i gang med det terapeutiske arbejde efter endt studie. Du vil eksempelvis som studerende få mulighed for at blive præsenteret på SEOP’s hjemmeside, når du må udbyde træningsterapi (se listen her) og senere hen når du har afsluttet den sidste eksamen, kan du stå på terapeutlisten (se listen her).

Andre professionelle kompetencer

Udover rollen som psykoterapeut, giver uddannelsen på SEOP dig kompetencer der med gavn kan bruges i anden form for arbejde. Du vil opnå større forståelse af psykologiske dynamikker i menneskelige relationer og i grupper. Ligeledes vil du opnå indsigt i kommunikation og kontakt mellem mennesker, samt hvordan du bedre kan inddrage relationelle kompetencer i dit arbejdsliv. Alle aspekter der i væsentlige i enhver form for arbejde med andre mennesker. Det kunne være for at højne dine kompetencer som sygeplejerske, læge, folkeskolelærer eller socialrådgiver, for blot at nævne nogle af de faggrupper der typisk har glæde af uddannelsen.

I privatlivet

Igennem de fire års uddannelse vil du opnå større indsigt i dig selv, din historie og de indre og ydre dynamikker der influerer dit liv – samt hvordan du kan håndtere dette. Du vil sandsynligvis opleve, at dine relationer bliver dybere og mere meningsfulde. Desuden vil du sandsynligvis blive bedre til at sætte grænser på en hensigtsmæssig måde og lærer hvordan du kan både forstå og engagere dig i dit liv på en givende måde.

Således er uddannelsen rettet mod arbejdet som psykoterapeut, men kan med fordel bruges i mange andre aspekter af både arbejds- og privatlivet.