KVALITETSVURDERING

SEOPs CERTIFICERINGSBEVIS 2023

Evaluering af de psykoterapeutiske uddannelser

Titlen til psykoterapeut er desværre ikke beskyttet. Dermed kan der være stor forskel på hvordan psykoterapeuter er uddannet og kvaliteten af uddannelsen. Det er i vores perspektiv ærgerligt, da det kan gøre det svært, at gennemskue hvilke kvalifikationer en given psykoterapeut har. Der findes dog en evaluering af de psykoterapeutiske uddannelser, som man kan læne sig op af. Både i valget af psykoterapeut og i valget af psykoterapeutisk uddannelse.

Evalueringen er skabt på baggrund af anbefalinger fra Social-, Undervisnings-, Indenrigs-, og Sundheds-ministerierne i 2004. Disse ministerier opstillede 12 kriterier der, i ministeriernes opfattelse, som minimum skal indgå i en psykoterapeutiske uddannelse. Kriterierne indebærer blandt andet undervisernes erfaring og uddannelse, emner der skal undervises i, uddannelsesstedets økonomi og krav om struktur og registrering. Du kan downloade oplæg om kriterierne her:
Oplæg kvalitetskriterier psykoterapeutuddannelser

Disse kriterier har efterfølgende dannet baggrund for at Dansk Psykoterapeutforening i samarbejde med konsulentvirksomheden Reflektor, har udarbejdet en egentlig evaluering af psykoterapeutiske uddannelser. Derfor kunne psykoterapeutiske uddannelser fra 2007 søge om at blive evalueret af Reflektor og få mulighed for, at blive godkendt af Dansk Psykoterapeutforening. I 2021 overtog Crossfields Europe opgaven om at evaluere de psykoterapeutiske uddannelser. Evalueringen foregår i privat regi.

Kvalitetssikring

Evalueringen skal forstås som en kvalitetssikring, hvor de evaluerede uddannelsessteder dels skal evalueres hvert 4 år og dels re-evalueres, hvis der sker større ændringer inden for de 4 år. Således er der større garanti for, at de evaluerede uddannelsessteder lever op til de krav der er opstillet. For at en uddannelse kan blive optaget i Dansk Psykoterapeutforening, skal den være evalueret af Reflektor (indtil 2021) og efter 2021 af Crossfields Europe.

Det er dog helt frivilligt om et uddannelsessted vil lade sig evaluere eller ej. Evalueringen foregår i privat regi og kan ikke anses som autorisation eller lignende. Derfor er der ikke tale om en statsgodkendelse, en offentlig blåstempling eller en ministeriel godkendelse. Der er altså ingen psykoterapeuter der har gået på en stats- eller ministerielt godkendt psykoterapeutuddannelse. Anderledes forholder det sig for uddannelsen til musikterapeut på Ålborg Universitet og den 2,5-årige diplomuddannelse i familieterapi på Københavns professionshøjskole, hvor begge uddannelser er akkrediteret af forsknings- og undervisningsministeriet.

Psykoterapeutiske uddannelser der er evalueret af Reflektor indtil 2021 og herefter af Crossfields Europe, samt godkendt af Dansk Psykoterapeutforening, kan man regne med, har en solid og grundlæggende tilgang til at uddanne psykoterapeuter.

Uddannelsen i eksistentiel og oplevelsesorienteret psykoterapi på SEOP er evalueret af Crossfield senest i november 2023 og dermed godkendt af Dansk Psykoterapeutforening.

Du kan læse mere om evalueringen på Dansk Psykoterapeutforenings hjemmeside her.