OPBYGNING AF UDDANNELSEN

Opbygning af uddannelsen

Uddannelsen på SEOP er opbygget af en 2-årig basisuddannelse og en 2-årig overbygningsuddannelse. Dermed er hele uddannelsen tilrettelagt så den varer 4 år, med glidende fokus fra personlig udvikling til rollen som terapeut.

Den 2-årige basisuddannelse er mest fokuseret på din personlige udvikling. At du lærer dine egne mønstre at kende, din familiehistories betydning for hvem du er og hvordan erfaringer med livet har både formet dig og styrket dig. Du vil i løbet af disse to år arbejde intensivt med problematikker og udfordringer i dit liv, således at du gradvist bliver mere og mere parat til at varetage rollen som terapeut. På SEOP mener vi, at det er yderst vigtigt, at du som terapeut kender din egen historie og forstå dine mønstre, inden du sætter dig i terapeutstolen. Undervejs i de to år, vil du nænsomt blive introduceret til rollen som terapeut igennem øvelser og træning.

På den 2-årige overbygningsuddannelse vil fokus være langt mere på rollen som terapeut. Du vil få intensiv træning i at sidde i terapeutstolen, i at varetage den terapeutiske relation og dybere forståelse af hvordan praksis og teori påvirker hinanden. Naturligvis vil der stadig på overbygningen være plads og rum til din personlige udvikling, men perspektivet er langt mere rettet direkte mod terapeutrollen.