FRA STUDERENDE TIL PSYKOTERAPEUT

Overgangen fra at være studerende til at komme i gang med arbejdet som psykoterapeut, kan være vanskelig. Derfor gør SEOP en indsats for at lette vejen fra studerende til udøvende psykoterapeut.

Træningsterapi med klienter udefra
Når du er på sidste del af uddannelsen, må du tage klienter udefra i træningsterapi. Formålet er naturligvis at træne de terapeutiske færdigheder, men også at komme i gang med terapi mens du stadig er tilknyttet uddannelsen og kan få god hjælp, tæt supervision og sparring. Når du er studerende og har klienter i træningsterapi, vil du få mulighed for at blive præsenteret på SEOP’s hjemmeside (se listen her). SEOP vil desuden promovere de studerende på sociale medier som Facebook og LinkedIn.

Til studerende der har klienter i træningsterapi, stiller SEOP gratis terapilokaler til rådighed. Du vil som studerende få mulighed for at booke lokaler på SEOP’s intranet.

Hjemmeside og portrætfoto
Det kan også være vanskeligt at få lavet en hjemmeside, taget gode portrætfotos og i det hele taget begynde at promovere sig selv som psykoterapeut. Derfor har SEOP et samarbejde med en hjemmesideudvikler, der giver rabat til studerende på SEOP og som har masser erfaring med at lave hjemmesider til behandlere. Du kan læse mere her.

Desuden har SEOP et samarbejde med en fotograf, så du i samme ombæring kan få lavet nogle vellignende og professionelle portrætfotos til en rimelig pris. Disse muligheder er blot ment som tilbud til studerende og der er intet krav eller forventning om, at de studerende gør brug af det.

Studiemedlem af Dansk Psykoterapeutforening
Når du er studerende på SEOP vil du have mulighed for at blive studiemedlem af Dansk Psykoterapeutforening (læs mere her). Igennem foreningen kan du deltage i diverse kurser og eksempelvis få information og deltage i introduktion til hvordan man starter op som psykoterapeut. Alt sammen en god hjælp til at komme i gang efter endt studie.

Introduktion til regnskab og lovgivning
En gang årligt bliver studerende på SEOP tilbudt at deltage i en såkaldt regnskabsaften. Formålet med denne aften er, at give introduktion til hvordan man som nystartet psykoterapeut skal forholde sig til regnskab, skat og lovgivning omkring dette. Årsagen til disse aftener er, at vi gerne vil klæde studerende på også til denne del af livet som psykoterapeut efter endt studie.

Terapeutliste for uddannede terapeuter
Når du er uddannet på SEOP og har bestået den afsluttende eksamen, kan du komme på SEOP’s terapeutliste (se listen her). Kravet for at stå på listen er, udover at have bestået den afsluttende eksamen, at du går i regelmæssig supervision. SEOP vil med jævne mellemrum promovere denne liste på sociale medier, som Facebook og LinkedIn.

Fortsat supervision og træning
Når du er færdiguddannet fra SEOP, vil du tillige få mulighed for fortsat at deltage i supervisionsgrupper og træningsgrupper udbudt af skolens undervisere.