LEDELSE

Emilie Bjørløw Møller

Emilie er ejer af SEOP og pædagogisk leder. Desuden fungerer Emilie som underviser og studievejleder. Det er Emilie der er hovedansvarlig for uddannelsen. Som pædagogisk leder, er det Emilie, der tager sig af de studerendes eventuelle udfordringer undervejs i uddannelsen og for hvordan undervisningens pædagogiske aspekter udfoldes. Derudover er Emilie overordnet ansvarlig for administration og økonomi på SEOP.

Emilie er oprindeligt uddannet sygeplejerske og har arbejdet indenfor dette fag i adskillige år. Både som sygeplejerske, men også som underviser. Senere tog Emilie en uddannelse til psykoterapeut og har nu i mange år arbejdet dels som psykoterapeut og dels med undervisning af psykoterapeuter. Igennem årerne er det blevet til flere terapeutiske uddannelser og Emilie er således uddannet indenfor oplevelsesorienteret psykoterapi, sexologi, neuroaffektiv psykoterapi og eksistentiel psykoterapi.

Emilie har ledet og undervist på psykoterapeutiske uddannelser i flere år og har med SEOP skabt en uddannelse med fokus på nærvær og kvalitet.

Medlem af Dansk Psykoterapeutforening.

E-mailadresse: emilie@seop.dk

Telefonnr.: +45 61 60 98 24

Kresten Kay

Kresten er faglig leder på SEOP og underviser desuden på uddannelsens overbygning. Det er Kresten der er ansvarlig for uddannelsens faglige aspekt, så som kvalitet af eksaminer, sammenhæng på uddannelsen og de teoretiske elementer. Det er Kresten du skal gå til, hvis du har spørgsmål af faglig karakter i forhold til opbyggelsen af uddannelsen.

Kresten er oprindeligt uddannet cand.mag. i psykologi og kommunikation, men tog sideløbende med dette forløb også uddannelsen til oplevelsesorienteret psykoterapeut. Kresten arbejdsliv har altid indbefattet psykoterapi og han har i mange år dels været selvstændig psykoterapeut, dels fungeret som supervisor og dels uddannet psykoterapeuter. Kresten er uddannet i oplevelsesorienteret psykoterapi, eksistentiel psykoterapi, parterapi, polyvagal informed practice, EFT level 1, 2 og 3 (Level A ISEFT godkendt), samt neuroaffektiv psykoterapi. Desuden er han uddannet supervisor.

Kresten er certificeret psykoterapeut igennem European Association for Psychotherapy (ECP) og World Council for Psychotherapy (WCPC), samt certificeret i neuroaffektiv psykoterapi.

Medlem af Dansk Psykoterapeutforening.

E-mailadresse: kresten@seop.dk

Telefonnr.: +45 22 43 53 62

Selvom rollerne er delt således op, er opgaverne i dagligdagen et fælles anliggende, hvor Emilie og Kresten sparrer med hinanden.