OPTAGELSESKRITERIER

Du kan søge om optagelse på uddannelsen til eksistentiel og oplevelsesorienteret psykoterapeut på SEOP direkte igennem kvote 1 eller på dispensation på kvote 2 eller 3.

Kriterierne for optagelse på SEOP bygger på og lever op til kravene til evaluering af psykoterapeutuddannelser igennem Dansk Psykoterapeutforening.   

Kvote 1

 • Ansøger har en lang (5 år) eller mellemlang (3 år) videregående uddannelse. Uddannelsen skal være af psykologisk eller pædagogisk karakter. Eksempelvis uddannelsen til pædagog, lærer, psykolog, socialrådgiver, sygeplejerske, fysioterapeut eller lignende.
 • Ansøger har 3 års erfaring inden for deres fag.
 • Hvis ansøger har en lang videregående uddannelse der ikke er af psykologisk eller pædagogisk karakter, kan der stadig ansøges igennem kvote 1. Dette kræver dog en konkret vurdering af ansøgers kompetencer, samt at ansøger skal kunne dokumentere at vedkommende har viden om psykologiske teorier eksempelvis igennem bestået HF eksamen i psykologi.

Optagelse igennem kvote 2 og 3:

Kvote 2

 • Ansøger har en mellemlang videregående uddannelse (3 år) der ikke indebærer psykologiske eller pædagogiske teorier.
 • Ansøger har minimum 3 års relevant erhvervserfaring i at arbejde med mennesker.
 • Ansøger skal dokumentere viden om psykologiske og pædagogiske teorier eksempelvis ved bestået eksamen i psykologi fra HF, master i psykologi fra udbydere i erhvervssektoren eller tilsvarende.

Kvote 3

 • Ansøger har ikke en videregående uddannelse, men er eksempelvis selvudlært, iværksætter, erhvervsleder eller lignende.
 • Ansøger skal kunne dokumentere uddannelse af minimum 1 års længde i psykologiske teorier der som minimum dækker 3 af psykologiens hovedtraditioner. Eksempelvis neuropsykologi, eksistentiel psykologi, behaviorisme, humanistisk psykologi og lignende. Uddannelsen skal være afsluttet med en bestået eksamen.
 • Såfremt ovenstående ikke kan dokumenteres, skal ansøger på anden måde kunne dokumentere viden om psykologi. Eksempelvis igennem kurser, arbejde af medmenneskelig karakter og livserfaring.
 • Ansøger skal have minimum 3 års erhvervserfaring i arbejde med andre mennesker. Eksempelvis hjemmehjælper, arbejde i HR-afdeling, pædagogmedhjælper eller lærervikar.
 • Ansøger på kvote 3 vil blive optaget ud fra en helhedsvurdering af samlede kompetencer og baggrund for optag.

Modenhed og motivation
Ansøgeren skal besidde en modenhed og en evne til at kunne forholde sig reflekteret til sig selv og andre. Ansøgeren skal være motiveret for uddannelsen og åben overfor at arbejde med sig selv og involvere sig aktivt i undervisningen. Desuden skal ansøgeren være indforstået med den oplevelsesorienterede arbejdsmetode og besidde tilstrækkelig med robusthed til at kunne drage nytte af den.

Dokumentation inden optagelse
Alle ansøgere skal medsende relevant dokumentation i deres ansøgning. Eksempelvis eksamensbeviser, kursusbeviser, dokumentation for erhvervserfaring og lignende. Dokumentationen skal være SEOP i hænde inden endelig optagelse kan ske og senest ved optagelsessamtale.