1-ÅRIG EFTERUDDANNELSE I PARTERAPI

Om efteruddannelsen i parterapi

På SEOP udbyder vi en 1-årig efteruddannelse i parterapi. Uddannelsen er rettet mod uddannede psykoterapeuter, både med megen eller lidt erfaring.

Hvis du savner inspiration, redskaber og forståelse for dynamikken i parterapi og blik for det enkelte parforholds unikke mønstre, er denne uddannelse for dig

På de følgende sider – som du ser til venstre –  kan du læse mere om uddannelsen, det faglige perspektiv, det praktiske og om Peter Kongshaug, der er underviser og leder af den 1-årige uddannelse i parterapi på SEOP.

Hvis du har spørgsmål om efteruddannelsen, er du altid velkommen til at kontakte os på kontakt@seop.dk.

Hvorfor tage SEOP´s efteruddannelse i parterapi?
Alle psykoterapeuter bliver på et tidspunkt spurgt om de ikke også vil tale med min mand. Og når man så har sagt ja til det, opdager man hurtigt, at parterapi er mere end to gange individuel terapi.  Det er mere end at finde et acceptabelt kompromis mellem to uenigheder, så begge er lige utilfredse. Mere end noget med kommunikationen. Parterapi er også hvad der sker emotionelt parret imellem og hvad de så bruger det til – hver især, og så også, hvad de så ender med at gøre.  Parterapi er det alt sammen – på en gang og mere til.  Som parterapeut: Hvor begynder jeg så, hvordan griber jeg ind? Den der råber højest, den der græder? Hvad skal jeg lægge vægt på? Følelser, sund fornuft, retfærdig, partnerskabelse?

SEOP ´s efteruddannelse i parterapi vil give mange slags svar på disse og mange andre spørgsmål til den opgave, at være til gavn for det par, du taler med. En parterapeut kan nemlig ikke kun nærme sig parret med en bestemt metode, en tankegang, som parret så først skal lærer sig, også derfra få forklaringen på, hvad de sammen kunne gøre bedre. Nogen gange må parterapeuten vente med sit input, fordi der først skal være mere ro på i lokalet, så nogen lytter.

SEOP´s efteruddannelse i parterapi tager udgangspunkt i hele parforholdets liv. Det praktiske, det planlægnings/forhandlingsprægede, det sociale, det emotionelle og det intime. Så du er klar til at gå ind i hele det enkelte pars virkeradius. Men først skal du finde dem, hvor de end er. Hvordan de end forklarer sig selv. For det gør par på rigtigt mange måder. Det må de nemlig godt. Det er deres helt eget parforhold.